Tháng 6 : Vietseo.vn đón nhận hơn 200 học viên mới

Các khóa học của Trung tâm nghiên cứu đào tạo Digital Marketing Vietseo.vn

Tháng 6/2013 Vietseo.vn – Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo Digital Marketing đã khai giảng liền 7 lớp với hơn 200 học viên tham dự đến từ Hà nội, TPHCM, Hải phòng trong đó

Ngày 6/6/2013 : IMk4 – Digital Marketing k4 tại Hà nội khai giảng với hơn 30 học viên
Ngày 17/6/2013 : Facebook và Viral marketing K3 với hơn 20 Học viên
Ngày 20/6/2013 : SEOPRO -K26 sẽ khai giảng với hơn 30 học viên

Ngày 10/06/2013 : Tại TPHCM đã khai giảng SEOPRO – K25 với hơn 40 học viên
Ngày 16/06/2013 : Tại TPHCM đã khai giảng Digital Marketing K5 với hơn 30 học viênNgày 17/06/2013 : Tại TPHCM đã khai giảng khóa Facebook Marketing K2 với hơn 20 học viên

Ngày 29/06/2013 : Tại Hải Phòng sẽ khai giảng khóa Quảng bá website với hơn 40 học viên

Đặc biệt là các bạn tỉnh xa đã đi máy bay đến TPHCM để học và lưu trú liền 10 ngày để tham dự học .

Hình ảnh một số buổi khai giảng, liên hoan, của các lớp học của Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo Digital Marketing Vietseo.vn

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM Hà nội TP.HCM Hải phòng
https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học SEO PRO 14 buổi + 50 buổi (Xem chi tiết) 20/6/2013 (K26) 08/07/2013 (K27)
https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học Internet Marketing 12 buổi (IM coaching)  08/07/2013 16/07/2013 30/6/2013
https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa SEO manager dành cho Giám đốc KD và Marketing 12/07/2013 12/07/2013
https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa Facebook marketing 17/7/2013 (FB-K3)  17/07/2013 (FB-K2)

 Doi tac