Cách Seo Google địa điểm và Facebook search

Google địa điểm và Facebook search đều nhằm mục đích giúp các Page địa điểm hay Fanpage Facebook khi search Checkin thì xuất hiện Page của doanh nghiệp lên trên Top . Vậy làm Seo như thế nào cho hiệu quả nhất? Sau đây là Slide thuyết trình SESOMO của Diễn giả Tuấn Hà trong đại hội SeSoMo mới diễn ra tại Thành phố HCM vừa qua với gần 300 đại biểu.

2aa

Các yếu tố nội site – onpage

•Chỉ số uy tín của website chứa Map
•Địa chỉ khu vực ghi trong tiêu đề web
•NAP trên trang website và Local page (Number, address, Phone)
•PA của trang đang đặt, nhúng Local Map
•Từ khóa tên miền nói về dịch vụ hay sản phẩm
Các yếu tố bên ngoài – Offpage
•Chất lượng backlink trỏ về website, Local page
•Mức độ đa dạng của backlink
•Traffic dẫn về từ các liên kết đó
•Hành vi của khách thăm từ offpage
Yếu tố đánh giá của người dùng
•Số lượng người đánh giá địa phương
•Từ khóa nhắc trong đánh giá
•Số lượng đánh giá của bên thứ 3
•Từ khóa địa phương trong đánh giá
•Tốc độ đánh giá
•Author Rank của người đánh giá
Các yếu tố Social, Mobile
•Số người +, Like vào web
•Số share adds lên G+ hay Facebook
•Tỷ lệ CTR trên Search
•Author Rank khi G+ hay Like trên kết quả
•Tốc độ lan truyền trên MXH
+ Số người dùng Apps, Mobile tương ứng

•Quý khách có nhu cầu Tư vấn dịch vụ Seo để tạo Fanpage facebook có checkin Local và Reviews của Khách hàng
•Nhu cầu tạo Local Map địa điểm trên Google Map và định vị GPS chỉ đường tự động trên Mobile.
•Search Google web cũng có thể ra bản đồ Map địa điểm có tên doanh nghiệp
•Liên hệ : Tuấn Hà – Vinalink . www.fb.com/tuanvinalink