Seo mobile – Các kỹ thuật Seo tổng hợp

Nghiên cứu từ khóa trên Mobile app ứng dụng cho SEO mobile

Tổng hợp các kỹ thuật SEO Mobile , các vấn đề tăng thứ hạng cho Mobile apps trên các hệ thống store như Google Play, Apstores…hay các kỹ thuật tối ưu code cho các phiên bản web PC, mobile và các loại website như Responsive, Dynamic hay hệ thống web song song

Slide về SEO trên thiết bị di động – Mobile SEO của CLB SEO Việt nam thuyết trình

3 LOẠI WEB MOBILE

1. Responsive web design là gì? (Web phiên bản mobile nội dung khác phiên bản chính)

2. Dynamic serving là gì? (Xử lý động trên cùng 1 URL cho cả 2 phiên bản)

3. Parallel mobile site là gì? (Chạy song song hai phiên bản trên 2 URL khác nhau có chung nội dung)

Video clip nói về SEO cho mobile

Phương pháp nghiên cứu từ khóa cho mobile

(Phần nghiên cứu của Thầy Sơn – Creative Vietnam)

1. Khám phá trong Webmaster tools sẽ biết các từ khóa search bằng thiết bị di động là những từ nào, traffic bao nhiêu

2. Google Analytics : Để thấy từ khóa cho mobile trên Google Analytics, di chuyển tới Audience -> Mobile -> Overview để xem

3. Google Keyword Tool (GKT) cũng có các thống kê ở mục thiết bị di động

4. Bing Ads Intelligence (BAI) : Công cụ của BING, nó là công cụ duy nhất mà chúng ta biết có thể ước lượng tỉ lệ tìm kiếm trên máy tính bảng Tablet

5. Bing Search Suggest (BSS) : Công cụ gợi ý của BING

6. App Keyword Research Tools (AKRP) : Đặc biệt ới việc tìm hành vi search của người dùng mobile trên các App store, nó là nơi đưa ra những từ khóa gợi ý liên quan tới app cho người dùng.

7. MobileDevHQ. Công cụ này phải trả tiền nhưng cũng rất đáng giá để sử dụng

Nghiên cứu từ khóa trên Mobile app ứng dụng cho SEO mobile
Nghiên cứu từ khóa trên Mobile app ứng dụng cho SEO mobile – Hình ảnh tài liệu dịch của Thầy Sơn