PageRank, TrustRank, DA là gì? Vai trò trong SEO?

PageRank, TrustRank, DA là gì? Sau đây là những lý giải phân tích rất chuyên sâu để giúp các bạn hiểu rõ các khái niệm này trong Seo

Quy luật thứ 1 :  Uy tín của website là yếu tố quan trọng nhất trong SEO  

Uy tín của website (Liên quan đến nó có các thuật toán : PageRank, TrustRank, Domain Authority) là chỉ số có thật mà từ khi sáng lập ra Google thì Lary Page đã phát minh ra công thức tính chỉ số uy tín của website mà lúc đó gọi là PageRank (Nhiều người nhầm PageRank là Rank của website thật ra nghĩa đen của nó là thuật toán Rank này được sở hữu bởi lão Page – Ceo Google nên mới gọi là PageRank)

Ghi chú :

PageRank :  Ra đời năm 1996 bởi Lary Page và Sergey Brin– Chỉ số uy tín của website thời kỳ đầu cho đến tháng 9/2011 được tính toán bằng cách phân tích chất lượng các liên kết (Backlink) từ các nơi khác liên kết về website của bạn để tính toán mức độ quan trọng của website.

 

 

(TrustRank/ Domain Authority) : Ban đầu được Yahoo và Stanford nghiên cứu nhưng cũng được Google tính toán và phát triển từ năm 2009 và được MOZ tính toán lại với tên gọi Domain Authority/Mozrank. Trust Rank là thuật toán tương tự như PageRank nhưng đưa thêm các tính toán để loại bỏ các liên kết từ các website chưa được xếp hạng trong TrustRank(Là những website được phân loại category khi đã có những chỉ số phát triển bền vững và khi đã được xếp hạng thì sẽ không phải qua thử thách sandbox như các website khác mới phát hành)

ứng dụng

Các bạn có thể cài MOZ Toolbar tại đây để có thể xem website của mình và đối thủ xem web nào xếp hạng uy tín hơn nhé, Xem chỉ số DA nhé