Liệu có thể dùng SEO để xóa kết quả Negative?

Các thương hiệu lớn khi bị rủi ro như Báo chí, Mạng xã hội, forum có những bài viết NEgative, và khi search trên Google thì các kết quả Negative trèo lên cao gây ảnh hưởng rất lớn tới uy tín thương hiệu khi khách hàng search tên sản phẩm hay tên thương hiệu để tìm hiểu trên Google. Vậy sử dụng Dịch vụ Seo để xóa kết quả Negative và đưa các kết quả Positive lên có được không? bao lâu thì thành công và Đơn vị nào uy tín nhất để làm?