Học marketing online – Học tools hay sáng tạo content?

Bảo Việt tham dự khóa học Digital Marketing

Nhiều người đi tìm học marketing online và nghĩ rằng học hết facebook, Google, Youtube, Emails, SMS, Affiliate, Adnetwork… là sẽ rất giỏi về online marketing !

Các trung tâm đào tạo online marketing hiện nay dạy khoảng 12-16 buổi bao gồm vào luôn dạy các kênh digital bao gồm

1. Hệ thống Google : Adwords search , GDN, Re-marketing, Mobile marketing, Admob và SEO.

2. Hệ thống facebook : tạo Fanpage, Group, quét IDs, chạy ads, Apps, Re-targeting hay re-marketing.

3. Hệ thống Adnetwork : Bài viết PR, chạy Display ads, CPC, CPM

4. Email marketing, CRM, Affiliate marketing, SMS marketing.

5. Video marketing : Youtube viral và Youtube ads

6. Local marketing tích hợp vào Social và Mobile (Losomo)

Ngoài ra có thể học thêm cách tạo lập landing page để bán hàng và vài công cụ quản lý khách hàng, tracking visitor .  Một số sẽ học rất kỹ CRO để tăng tỷ lệ đơn hàng lên cao nhất.

Tuy nhiên tất cả những ai thành thạo các công cụ trên mới chỉ biết được 50% sự  thật về marketing online !

Vậy một nửa của Marketing online nó nằm ở đâu?

1. Kỹ năng tìm kiếm chính xác khách hàng mục tiêu và tìm ra được lối sống, những cản trở , lợi ích mờ mắt và cảm xúc bị rung khi tác động vào hệ thống thần kinh thực vật.

2. Thông điệp, kịch bản sáng tạo, câu chuyện nào theo từng giai đoạn cụ thể mà mục tiêu marketing cần triển khai để sản xuất cũng tối ưu (Stimulus) mà triển khai kênh và đo lường cũng được tối ưu.

3. Khả năng duy trì thông điệp trên khách hàng mục tiêu được liên tục, nhất quán cũng như các điểm mấu chốt như  (USP, CTA, CRO… ) được copywriting như thế nào sẽ quyết định hành vi sử dụng sản phẩm.

Những điều này lại nằm ở phần chiến lược marketing online cũng như khả năng triển khai Content marketing/ Viral content một cách sáng tạo.

https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học lập kế hoạch Digital Marketing và 18 kênh Internet Marketing (12 buổi) 

https://daotaoseo.com/wp-content/uploads/2012/12/bullet_green_small.png Khóa học Sáng tạo Nội dung web – Sáng tạo ý tưởng Marketing – quảng cáo và Copywriting chuyên nghiệp chuẩn SEO, Social, Marketing

============================

Các từ khóa : học marketing online ở đâu , học marketing online ở hà nội