Đào tạo Internet Marketing

Tiếp thị trực tuyến hay còn gọi là Internet Marketing – Tiếp thị Internet là một phần lớn nhất của Tiếp thị số (Digital Marketing) . Trong Digital marketing có 9 cách tiếp thị thì Tiếp thị trực tuyến chiếm 8 phần và  là 8 phần hay sử dụng nhất của Tiếp thị số

8 phần của tiếp thị Internet như  sau :

1. Tiếp thị qua Mobile hoặc Cross Media
2. Tiếp thị Mass media nhận diện thương hiệu số (DIGI BRAND) thông qua truyền thông Internet (Top hit)
3. Tiếp thị bằng các kênh quảng cáo CPM/CPC/CPA bán hàng
4. Tiếp thị bằng các hình thức quảng cáo sponsor chuyên ngành (Classified websites)
5. Tiếp thị bằng Viral Marketing – Lan truyền qua SN/ SB/ Blog/Forum/Buzz/ Video shares….
6. Tiếp thị bằng quảng cáo sáng tạo, thiết kế sáng tạo , ý tưởng sáng tạo và nhân vật sáng tạo
7. Tiếp thị bằng PR trực tuyến , sự kiện và nhân vật
8. Sử dụng Email Marketing chuyên ngành và bản tin đặc biệt
9. SEO – Ranking web lên top 1 Google search và các Search khác

Trong 9 phần trên thì chỉ riêng phần 1 là không hoàn toàn nằm trong Tiếp thị trực tuyến nhưng có phần Cross Media vẫn được coi là tiếp thị trực tuyến do kết hợp Mobile và Web base cho chiến dịch.

Chương trình đào tạo hiện có EQVN, VCCI, VIETSEO.VN, VINALINK thực hiện hàng tháng