Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Day: May 21, 2011

Liên thông các khóa Seo VN – Mỹ

CLB SEO Việt nam có chương trình đào tạo liên thông SEO/SEM/SMM/SMO/ASO từ cấp cơ bản Seo basic lên Seopro 1, Seopro 2, Social media marketing, Online marketing, Digital marketing tại Việt nam sau đó chuyển tiếp sang các khóa Seo của Mỹ như Seo Seminar Word tại Canifonia, CRO Seminar World hay khóa BBA/ MBA về Online marketing của học viện Tiếp thị số Châu Á.

Ở Việt nam chưa có một trường nào từ Nhà nước, Tư nhân, Quốc tế dạy và cấp bằng cử nhân/ thạc sĩ vềSEO/SEM/SMM/SMO theo tiêu chuẩn Quốc tế ngoại trừ các khóa học Seopro ngắn hạn của CLB SEO Việt nam Vietseo.vn . Tuy nhiên từ năm 2011, trong buổi Hội thảo Seo/Sem/Smm tại Hongkong tháng 1 vừa qua thì Vinalink Media đã nhận lời tiếp thị khóa học Cử nhân và Thạc sĩ chuyên ngành Seo/Sem/Smo/Smm tại Việt nam (Học trực tuyến) hoặc tập trung tại Hongkong và Singparore cho Hiệp hội Tiếp thị Số Châu Á và Hiệp hội tiếp thị Mobile châu Á.

dao tao seo

Tài liệu đào tạo Của Hiệp Hội Tiếp thị số Châu Á xếp cạnh tài liệu của Vinalink Media

Nội dung các môn học như  sau :

+ Media Literacy and Research Methodologies
+ Internet Marketing and Search Engine Optimization 
+ New Media Marketing Analysis
+ Business Storytelling and Brand Development
+ Advanced Internet Marketing Strategies 
+ Web Design for Search Engine Optimization 
+ Internet Consumer Behavior and Analysis 
+ Advanced Search Engine Optimization 
+ Strategic Internet Public Relations 
+ Web Metrics and Analysis 
+ Internet and the Law 
+ Internet Marketing Campaign Development