Vũ Lê – CMO Tập Đoàn Đất Xanh

Anh Vũ Lê là chuyên gia SEO hàng đầu Việt Nam – Senior Marketing Manager của Tập Đoàn Đất Xanh.
Anh tham gia giảng dạy tại Vinalink từ năm 2013