Tài liệu Khóa học Bán hàng online

Bán hàng online – 72 kỹ năng của người bán hàng online bao gồm những Skills gì? Sau đây là nội dung chi tiết của khóa học 8 buổi : 72 Kỹ năng của nhân viên Sales online