Khóa học Youtube

Khóa học Content Marketing – Copywriting – Creative

Khóa học chuyên nghiệp về Content Marketing – Copywriting – Creative  Sáng tạo nội dung, sáng tạo viết bài và copywriting cho SEO, Social media, viết lời quảng cáo, sáng tạo quảng cáo truyền thông. Mục tiêu khóa học : Giúp cho những người đang làm nội dung trong các lĩnh vực liên quan đến[…]