Website vệ tinh và danh sách

Dành cho các học viên học SEO tại Vietseo.vn – Một số website vệ tinh, định nghĩa website vệ tinh và danh sách web vệ tinh để bạn làm SEO hiệu quả.

Định nghĩa về website vệ tinh dành cho seo là gì? : Là những website, blog phụ mở trên các website lớn khác nhằm mục đích xây dựng 1 nơi chứa nội dung để cung cấp backlink về cho website chính

Sau đây là một số danh sách website có thể giúp bạn mở làm nơi làm web vệ tinh hiệu quả cho đặt backlink cho SEO

 1. Youtube.com/video – Information, Tutorial kewords
 2. Facebook.com/fanpage – Cộng đồng, dư luận, question
 3. Facebook.com/events
 4. Pinterest.com – Ảnh, Infographics
 5. Slideshare.net – Tài liệu, ebook
 6. Google giải đáp/ Yahoo hỏi đáp – Question
 7. Diễn đàn chuyên ngành : Nick 20 forum chuyên ngành – Question
 8. Bài viết PR : Information
 9. Web 2.0 : Google sites, Google pages, Blogger, WordPress.com, twitter.com,…(50 sites) Blogspot (blogger.com)
  WordPress (wordpress.com)
  Tumblr (tumblr.com)
  My Opera (my.opera.com)
  Blog.com
  Webs.com
  Weebly.com
  Typepad.com
  Squidoo.com
  Yume.vn, Blog.zing.vn
  LiveJournal.com
  Jimdo.com
  Jigsy.com
  Blinkweb.com
  Wix.com
  Zoho Sites (zoho.com/sites)
  Edublogs.org
  Yola.com
  Blogsome.com