Không cần giảm giá, tăng gấp 3 lần chất lượng nên học viên đông nghịt

Các trung tâm đào tạo Seo trên cả nước đang có đợt giảm giá khuyến mãi rất lớn , có nhiều nơi giảm tới 50%-70% và chơi mẹo như  cắt giảm 40% số buổi học để thu hút học viên nhưng chất lượng support cho từng học viên đã giảm theo trông thấy khiến tỷ[…]