Khóa đào tạo Marketing trực tuyến của VCCI

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực hoạt động, quản lý.Xây dựng doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, có đủ khả năng cạnh và hội nhập với nền kinh tế Quốc tế. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI )  tổ[…]