Khóa Internet marketing

CLB SEO Việt nam phối hợp với BUZZ Digital, Vinalink Media tổ chức các chương trình tư vấn và đào tạo thực hành Online Marketing Campaign cho các Doanh nghiệp và cá nhân 1. CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TRỰC TIẾP cho CMO, Marketing Manager, CEO, PR, SALE… của các doanh nghiệp như sau : 10[…]

Khóa đào tạo Marketing trực tuyến của VCCI

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực hoạt động, quản lý.Xây dựng doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, có đủ khả năng cạnh và hội nhập với nền kinh tế Quốc tế. Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI )  tổ[…]